ראשי / ראשי / ברסלב / ברסלב – מה זה?

ברסלב – מה זה?

לפני גיל 7

לפני-7

ידועה הבטחתו של רבינו, אותה הבטיח בפני שני עדים, למי שיבוא על קברו. רבינו הוסיף והבטיח, שכל ילד שיהיה אצלו לפני גיל שבע, יהיה שמור מן החטא עד יום חתונתו. כותב ר' אברהם בן רבי נחמן חזן בספרו כוכבי אור: "מה שאמר אדמו"ר זצ"ל, שכל תינוק שיהיה אצלו קודם שבע …

קרא עוד

רבינו הקדוש

רבינו-הקדוש

רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב נולד בשבת, ראש חודש ניסן ה'תקל"ב (4.4.1772) במז'בוז'. אביו היה ר' שמחה, צדיק נסתר, בנו של ר' נחמן הורודנקר, שהיה מתלמידיו המובהקים של הבעל שם טוב. אמו הייתה פייגא, בת אדיל, בתו של הבעל שם טוב. היו לו שני אחים ר' יחיאל ור' ישראל מת …

קרא עוד

הכסא

הכסא-של-רבינו

 הכיסא המגולף ביד אמן, היה שייך לרבי נחמן. כסא זה שימש את הרבי לאמירת שיעורי התורה בהזדמנויות השונות. לפי המסורת, הייתה זו מתנה שניתנה לרבי על – ידי אחד מחסידיו בסוף שנת תקס"ח (1808). האיש, שוחט באומנתו, עמל עליו במשך תקופה של ששה חדשים. כאשר הביא האיש את מתנתו לרבי, …

קרא עוד

…ובסופיא לא?!

ובסופיא-לא

"להיות באומן ולא להיות בסוֹפיא?" "אמר פעם: להיות באומן ולא להיות בסופיא? "אין אומן זיין און אין סופיא נישט?" הגן 'סופיא' היה גן נפלא מאד שניטעו בו כל סוגי העשבים והצמחים והאילנות שבעולם, לימי סוכות היו הנכרים מוכרים לולבים שקטפו משם, ובאמצע הגן היה מכון מיוחד ללימוד סגולות הצמחים, והיה …

קרא עוד

למה דווקא אומן?

למה-דווקא-אומן

רבי נחמן מסר את נפשו כל ימיו כדי לקרב את עם-ישראל לה' ולבקש תיקון רוחני הולם לכל העם. סיבות טמירות ונעלמות הביאוהו להתיישב בעיר ברסלב, 8 שנים ישב בעיירה זו. אך לקראת סוף ימיו, כאשר חפץ רבינו להתרכז בעבודה הנשגבה של תיקון נשמות, בחר דווקא בעיר אומן. בן 38 שנה …

קרא עוד

הציון הקדוש

הציון-הקדוש

בשנת תקע"א (1810) נפטר רבינו ז"ל. לאחר פטירתו הקימה זוגתו (בזיוו"ש) אהל על ציונו, אהל זה עמד עד שנת תש"ד, שאז נחרב בהפצצה גרמנית. על הציון לא הייתה מציבה, אלא לוח בטון ללא כיתוב, האהל שהוקם על ציון רבינו ז"ל ועמד עד שנת תש"ד, אז נחרב בהפצצה גרמנית. הציון עמד כך, …

קרא עוד