ראשי / ראשי

ראשי

קטגוריה ראשית

תפילה לאיש

תפילות הרב שמואל שטרן

בס"ד תפילה לאיש ריבונו של עולם, זכנו להיות אנשים כשרים ולשות רצונך בלבב שלם, ונזכה להתגבר על כל המפריעים לנו בהתקרבותנו אליך, ונתקן את מידותינו ונעשה חסד עם הסובבים אותנו, ובמקום שאין אנשים אנשים נהיה אנחנו איש, על ידי שנעזור לזולת ככל יכולתנו, ונעזור לבן זוגנו לעשות ככל התנצרך ולכבדו, …

קרא עוד

תפילה לאוירה טובה

תפילות הרב שמואל שטרן

  בס"ד תפילה לאוירה טובה מלך טוב ומיטיב,עזרנו שתהיה לנו בבית תמיד  אוירה טובה ושמחה,ותרחיק את העצבות מביתנו, ונזכה תמיד לומר מילים טובות זה לזה, מילים של אהבה וניחומים,וניתן לבני ביתנו הרגשה טובה, ועל ידי זה יהיה בביתנו אויר זך ונח, ונוכל האוירה זו לגדל את ילדינו  בהצלחה ובנחת לתורה, …

קרא עוד

תפילה על מידת האהבה

תפילות הרב שמואל שטרן

      בס"ד תפילה על מידת האהבה ריבונו של עולם,מלך אהוב,תן בנו את מידת האהבה לאהוב כל אחד מישראל,ובפרט את הסובבים אותנו ואת בן זוגנו ובני ביתנו,אהבה אמיתית, אהבה של קדושה,אהבה אשר מים רבים  לא יוכלו לכבות אותה ונהרות לא ישטפוה, ונזכה תמיד להעניק ולתת ולהקדיש את חיינו עבור בן …

קרא עוד

חג השבועות | הרב שמואל שטרן

שבעה-משיבי-טעם

   בעצרת, כשעמדו ישראל תחת ההר "כאיש אחד בלב אחד" אחרי שנטהרו ונעשו שלמים ותמימים, זכו למתן תורה באופן השלם עד שהצליחו להגיע למדרגת "לפני החטא".   כתוב בגמרא (שבת פז, ע"א) שמשה רבנו ע"ה הוסיף יום מדעתו, והקב"ה הסכים. הדבר מצריך ביאור – מדוע נצרך כל זה? נאמר: "בשעה שבא הנחש על חוה הטיל …

קרא עוד