ראשי / ראשי / מאמרים (עמוד 4)

מאמרים

גם מעט זה טוב

גם-מעט---שבעה-משיבי

כשיהודי לא מאבד את התקווה ונלחם את מלחמותיו ומודה על מעט, כשם שמודה על הרבה, זה מעין עולם הבא, וכמו שאומר רבינו הקדוש: מעט זה גם טוב! נתבונן בהתחזקות אותה אנו מקבלים מענייני חג החנוכה. "מעטים מול רבים", "חלשים מול גיבורים". "המכבים" לא התייאשו והתעקשו על נקודת יהודתם, למרות שרוב …

קרא עוד

אומן, עיירתי מכורתי

שער

ראיון מרתק על החיים באומן בשנים שבין שתי המלחמות, תיאור מרהיב מחד של הקלויז והתפילות, ומאידך עדות מכלי ראשון על הסבל הנורא ושליחתם של עשרות משפחות מאנ"ש אל הלא נודע, שזור בסיפורם של חסידי ברסלב בשנות הזעם והאימה, ראיון מטלטל שמפורסם לראשונה עם תושב אומן הרה"ח ר' עובדיה בר"נ שטראקס …

קרא עוד

איש חסיד היה

רבי גדליה אהרון קעניג זצ"ל חייו ופועלו

אבא רבי גדליה האחים הרה"ח רבי אליעזר מרדכי קעניג והרב רבי אפרים מספרים על 'אבא' הרה"ח רבי גדליה אהרון קעניג זצ"ל.     ציונו של רבי שמעון בר יוחאי עמוס היה עד אפס מקום. עומדים צפופים ומשתחווים צפופים. זה לא הפריע להשתפכות התפילה, לנוסח המתנגן. התפילה נמשכת שעות ארוכות אך …

קרא עוד

בן של מלך

בן-של-מלך

ניקוסינטי היה בנו של מלך גמדזה, מובלעת בתוך מדינת סווזילנד באפריקה. בילדותו גדל בבית המלוכה, אבל משהו בתוכו לא נתן לו מנוח. הוא בכה לאמו שהוא מתגעגע למשהו שאינו יודע מהו. כאשר התבגר הלך לאוניברסיטת יוהנסבורג ללמוד שפות. אז התוודע לשפה העברית שקסמה לו והחל ללומדה. בהמשך התוודע לסיפור עקידת …

קרא עוד

ויגש

תורת-השבת-לפייס2איכות

השמירה בגלות בפרשתנו ה' יתברך מבטיח ליעקב שלושה הבטחות, "ויאמר אלקים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני": "ויאמר אנכי האל אלקי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם": "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך": הבטחה ראשונה: " אל …

קרא עוד

מקץ

תורת-השבת-לפייס2איכות

הצדיק פרשת מקץ חלה בדרך כלל בשבת חנוכה, כי יש קשר בין הפרשה לחג החנוכה. השמש הוא הנר הכי חשוב בחנוכייה שהוא כנגד הצדיק בחינת יוסף, כי הוא זה שמדליק את שאר הנרות, ולכן הוא גבוה מכולם. הצדיק משפיע על כל העולם, ולכן כשיוסף ירד למצרים, כל העולם גלה אחריו …

קרא עוד

וישב

תורת-השבת-לפייס2איכות

יהודה ותמר וחג החנוכה התורה מספרת באריכות על מעשה יהודה ותמר, ואפשר לומר שכל המעשה הזה מרמז להמשכת האור של משיח שהוא אור חג החנוכה, כי חנוכה חל בסוף החודש שאז הלבנה מתמעטת שזה סוד תיקון ירידת המלכות ועלית אור משיח, כי סוד ירידת יהודה כמ"ש "וירד יהודה" וגו' הוא …

קרא עוד

וישלח

תורת-השבת-לפייס2איכות

"ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, דהינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו וכו'" (ליקו"ת תורה כ"ה) ההתבודדות והשמחה רבנו דיבר הרבה מגודל מעלת ההתבודדות, וראוי לכל אדם לשים אל ליבו את הדברים האלו ולפרש שיחתו …

קרא עוד

ויצא

תורת-השבת-לפייס2איכות

"וזהו בחינות ארבע ציצית, כי ארבע ציצית הם בחינת הרוח חיים…" (ליקו"מ תורה ח') סוד הטלית והתפילה לבן שיקר ורימה את יעקב, החליף לו את רחל בלאה, אבל באמת שזה היה מכוון מאת ה' שלבן ישקר אותו, ואעפ"כ לבן יקבל את עונשו. זה כמו שמחפשים את מי להאשים ברגע שנפטר …

קרא עוד

חיי שרה

תורת-השבת-לפייס2איכות

"כי ע"י שרואין את עצמו עם הצדיק, עי"ז מקבלין גדולה. ועקר הגדולה היא שפלות, כמו שמצינו אצל השם יתברך: 'כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותו' (מגלה לא), כי עקר הגדולה היא שפלות. ועקר התחיה לעתיד, שיעמדו בתחיה ויחיו חיים נצחיים, עקר מה שיהיה נחיה ויקום …

קרא עוד