ראשי / ראשי / מאמרים (עמוד 5)

מאמרים

וירא

תורת-השבת-לפייס2איכות

"ואברהם אבינו טרח גם כן על – זה, ורדף ארבעת המלכים, להעלות מהם המלכות, ויצא ממנו יצחק וישמעאל יעקב ועשו…." (ליקו"מ תורה קל"ה) יש להבין מדוע זכה לוט שייצא ממנו משיח, הרי לא כתוב בתורה שעשה איזה מעשה מיוחד שבזכותו זכה לכך? ואפשר לומר שמכיון שתרח הלך עם אברהם עד …

קרא עוד

לך לך

תורת-השבת-לפייס2איכות

מדרגה לדרגה הקב"ה אומר לאברהם אבינו "לך לך" לתוך עצמך, אל תעמוד במקומך, ואע"פ שגילית את בעל הבירה תמשיך לעלות מדרגה לדרגה ואל תעצור במקומך, כי זה לא השלב האחרון אלא יש עוד מדרגות שאליהם צריך להמשיך לעלות מעלה מעלה ולא מספיק להישאר רק בדרגה מסוימת אפילו שאתה כבר נמצא …

קרא עוד

לפני גיל 7

לפני-7

ידועה הבטחתו של רבינו, אותה הבטיח בפני שני עדים, למי שיבוא על קברו. רבינו הוסיף והבטיח, שכל ילד שיהיה אצלו לפני גיל שבע, יהיה שמור מן החטא עד יום חתונתו. כותב ר' אברהם בן רבי נחמן חזן בספרו כוכבי אור: "מה שאמר אדמו"ר זצ"ל, שכל תינוק שיהיה אצלו קודם שבע …

קרא עוד

הכסא

הכסא-של-רבינו

 הכיסא המגולף ביד אמן, היה שייך לרבי נחמן. כסא זה שימש את הרבי לאמירת שיעורי התורה בהזדמנויות השונות. לפי המסורת, הייתה זו מתנה שניתנה לרבי על – ידי אחד מחסידיו בסוף שנת תקס"ח (1808). האיש, שוחט באומנתו, עמל עליו במשך תקופה של ששה חדשים. כאשר הביא האיש את מתנתו לרבי, …

קרא עוד

…ובסופיא לא?!

ובסופיא-לא

"להיות באומן ולא להיות בסוֹפיא?" "אמר פעם: להיות באומן ולא להיות בסופיא? "אין אומן זיין און אין סופיא נישט?" הגן 'סופיא' היה גן נפלא מאד שניטעו בו כל סוגי העשבים והצמחים והאילנות שבעולם, לימי סוכות היו הנכרים מוכרים לולבים שקטפו משם, ובאמצע הגן היה מכון מיוחד ללימוד סגולות הצמחים, והיה …

קרא עוד

הציון הקדוש

הציון-הקדוש

בשנת תקע"א (1810) נפטר רבינו ז"ל. לאחר פטירתו הקימה זוגתו (בזיוו"ש) אהל על ציונו, אהל זה עמד עד שנת תש"ד, שאז נחרב בהפצצה גרמנית. על הציון לא הייתה מציבה, אלא לוח בטון ללא כיתוב, האהל שהוקם על ציון רבינו ז"ל ועמד עד שנת תש"ד, אז נחרב בהפצצה גרמנית. הציון עמד כך, …

קרא עוד

ההבטחה הייחודית

ההבטחה

רבי נחמן הבטיח הבטחה שלא הבטיח אותה שום צדיק אחר במשך כל הדורות בעם ישראל. כשהוא לוקח כעדים שנים מתלמידיו המקורבים אליו ביותר, הוא אמר: "כאשר ייתמו ימי ואעזוב את העולם הזה, אפעל בעולם הבא למען כל מי שיפקוד את קברי, ייתן פרוטה לצדקה עבור טובת נשמתי, ויאמר את עשרת …

קרא עוד

הקנס והפרס

הקנס-והפרס

ברוך שלא שם חלקנו עם סקטור הכעסנים, שחייהם אינם חיים, אבל בינינו לבין עצמנו, לפעמים אין "תענוג" (מפוקפק) יותר, מלכעוס רח"ל. כך בדיוק הרגיש אברך המשי טהור הלב, יקותיאל – קותי אוסטפישר, עת פתח לרווחה את המעטפה האדמונית, אשר כבר ממבט ראשון לא אותתה לעברו סימני אחווה, אהבה, שלום ורעות. …

קרא עוד

אבא! מה עושים?

אבא-מה-עושים

שלום לך ר' קובי לוי! לימדונו חז"ל כי צדיקים גדולים במותם יותר מבחייהם, אך דומה כי תחושה זו לא קנתה שביתה וביסוס בקרב כולנו. יותר נח ונעים להיכנס לד' אמותיו של הצדיק, התלמיד חכם, להתרגש, להכין את השאלות, להתכונן לתשובות, להוסיף עוד קושיה, לצאת זקוף ושמח, כי אין שמחה כהתרת …

קרא עוד

כוכב בלי סוד

כוכב-בלי

כוכב בלי סוד תש"ל 1970 כתריאל ונעמי הרמן התייסרו מאד. הלבטים, הספקות וחיבוטי הנפש לא נתנו להם מנוח. אלא שכבר לימדונו חז"ל, שאין שמחה כהתרת הספיקות. כבר חלפה למעלה משנה, מאז על פי חוק, הם היו צריכים לחשוף את הסוד בפניו של בנימין בן ה 19 בנם הבכור שלמד בישיבה …

קרא עוד