פרשת שבוע

הכל זה תפילה

הכל-זה-תפילה

גאולת עם ישראל ממצרים היתה על ידי שצעקו אל ה', מקוצר רוח ומעבודה קשה. גם על כל אחד מאיתנו עובר מה שעובר, אבל אם נתחזק בתפילה נוכל להמתיק את כל הדינים והמעברים שעוברים על כל אחד בפרטיות, ועל כל ישראל בכלליות. לכן עלינו להתחזק בעצת התפילה, ובעיקר בעצת העצות – …

קרא עוד

ואפילו בהסתרה

www.wallpaperswide.com

החודש הזה לכם ראש חדשים” המצווה הראשונה לכלל ישראל היא מצוות קידוש הלבנה, כי ישראל תלויים בלבנה, שעתידים להתחדש כמותה, וכל הירידות והעליות שלנו הם בחינת הלבנה במיעוטה והשלמתה. רבנו הקדוש מספר בסיפור "אבדת בת מלך", על בת המלך שנפלה אל "הלא טוב", שהוא כלל הירידות והעליות של כלל ישראל, …

קרא עוד

פרשת בא

בא

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה" (י, יא) שירא היה משה מכוח הקליפה שבפרעה, שמא ירצה חלילה להכניס את ישראל לשער ה -50 דטומאה שהיא כפירה ומינות רח"ל, ועל כל אמר לו השי"ת "בא" אני ואתה ואין לך לירא מפניו כלל (באר משה) "כזה ראה וקדש" מחפשים את הנקודה …

קרא עוד

חוכמות ותמימות

חוכמות-מול-תמימות

ידוע הוא שארץ מצרים היתה מלאה בכפירות ובחכמות חיצוניות. רבינו הקדוש מלמדנו בתורה א' כיצד להינצל מכאלו כפירות וחכמות חיצוניות, וזאת על ידי שנסתכל ונתבונן בהגיון ובשכל שיש בכל דבר, מתוך רצון כנה ואמיתי לתור אחר האמת, לא סתם כדי להיות חכם ולהוסיף ידיעות, אשר זוהי "חכמת הגויים" ודרכם, הנקראת …

קרא עוד

מכות מצריים

מכות-מצריים--נקמה

מכות מצרים מכות מצרים והמופתים שעשה משה באים למגר ולשבר את הדעות הכוזבות של המצרים. אין כאן רק עניין של נקמה על השיעבוד ששיעבדו את ישראל, אלא יש כאן מופת חותך שהקב"ה הוא בורא העולם, כפי שאמרו במכת כינים "אצבע אלוקים היא". גלות מצרים היא גלות הדעת והדיבור. כשאדם נמצא …

קרא עוד

פרשת וארא

וארא

"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא-ל ש-ד-י ושמי ה' לא נודעתי להם" (ו,ג). א-ל ש-ד-י, על שם שיש די באלוקותו לכל בריה ובריה (האריז"ל). "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה" (ו,ט) ע"י שמחה אפשר לזכות לישועה, אפשר להמתיק את כל הדינים שבעולם. צריך ללמוד לחיות את …

קרא עוד

פרשת שמות

שמות

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" (א,א). "טוב שם משמן טוב". "שמן טוב הוא מי שניתנה לו גדולה מן השמים, כענין הכוהנים, אבל טוב מי שמרויח בעצמו, ע"י יגיעתו, וזה נקרא שם טוב" (שפת אמת.) "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שוועתם אל האלוקים" (ב, כג) הצעקה הראשונה שהרימו …

קרא עוד

ויגש

תורת-השבת-לפייס2איכות

השמירה בגלות בפרשתנו ה' יתברך מבטיח ליעקב שלושה הבטחות, "ויאמר אלקים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני": "ויאמר אנכי האל אלקי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם": "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך": הבטחה ראשונה: " אל …

קרא עוד

מקץ

תורת-השבת-לפייס2איכות

הצדיק פרשת מקץ חלה בדרך כלל בשבת חנוכה, כי יש קשר בין הפרשה לחג החנוכה. השמש הוא הנר הכי חשוב בחנוכייה שהוא כנגד הצדיק בחינת יוסף, כי הוא זה שמדליק את שאר הנרות, ולכן הוא גבוה מכולם. הצדיק משפיע על כל העולם, ולכן כשיוסף ירד למצרים, כל העולם גלה אחריו …

קרא עוד

וישב

תורת-השבת-לפייס2איכות

יהודה ותמר וחג החנוכה התורה מספרת באריכות על מעשה יהודה ותמר, ואפשר לומר שכל המעשה הזה מרמז להמשכת האור של משיח שהוא אור חג החנוכה, כי חנוכה חל בסוף החודש שאז הלבנה מתמעטת שזה סוד תיקון ירידת המלכות ועלית אור משיח, כי סוד ירידת יהודה כמ"ש "וירד יהודה" וגו' הוא …

קרא עוד