שיחת חברים

בפרשתינו אנו רואים שלכל אחד מן השבטים היה דבר ייחודי, שלכן בירך יעקב אבינו כל אחד מילדיו לפי עניינו ומה שהוא צריך. לכל יהודי יש את היחודיות שלו ועל כן עם ישראל בנוי משנים עשר שבטים ומשישים רבוא שרשי נשמות כמובא בכתבים כי לכל יהודי יש את הנקודה שלו שאין בחברו. כמו שכותב רבי נתן וז"ל: כי בכל אחד מישראל יש נקודה טובה דבר יקר מה שאין בחברו ובחינה הזאת שיש בחברו הוא בחינת צדיק נגדו וצריך לקבל מנקדה זו על ידי שמדבר עם חבריו ביראת שמים עכ"ל. ואכן צריך כל אחד להתבונן בזה שיראה את הנקודה הטובה שיש בחברו וישתדל לקבל ממנו את הנקודה שלו. רבי נתן אומר שאפשר לעשות זאת, על ידי שמדבר עם חברו ביראת שמים וכבר ידוע מה שאומרים בברסלב שהיכן שרואים חסיד ברסלב אמיתי מדבר עם חברו כדאי לרוץ מהר ולהאזין לדבריהם כי מסתמא הם מדברים מהתכלית.

הלב נפתח

על גודל מעלת שיחת חברים מובא מרבי נחמן מטולטשין ז"ל שזוכר שבילדותו היה רואה איך שיושבים רבי מיכל ואחיו רבי דוד צבי ומדברים יחד בהתלהבות משך זמן רב, ולא הבין, וכי מה יש להם לדבר כל כך הרבה. עד שגדל ושמע והבין שמדברים יחד בעבודת ה' וחדושי תורה כשיחת חברים המקרבים לצדיק, ומדבורים אלו שאבו יחד התחזקות והתעוררות לעסק בתורה ותפלה כדבעי.

עוד סיפר ר' לוי יצחק שבטשערין היה בא ר' משה ברסלבר לדבר כל יום שיחת חברים עם ר' אברהם בער'ניו על ענייני רביז"ל. וכן מסופר על רבי נחום קאהן בן רבי שלמה נתן (רבי שלמה נתן זה היה תלמיד מוהרנ"ת ז"ל, ואף הוא היה בן לאחד מתלמידי רבנו ז"ל), שהיה דר בטעפליק והיתה לו שם חנות, והיה קביעות לכמה מאנשי שלומנו להיפגש שם מדי יום באמצע היום בעת שזרם הקונים חלש, כדי ללמוד ולדבר יחד בעבודת השם יתברך, והיו סוגרים את תריס החנות מבפנים, ואף רבי אלטער טעפליקער היה מזדמן לשם, וכך קבעו לעצמם סדר לשיחת חברים. רבי אלטער בצעירותו נמשך מאד להשכלה כשאר צעירי העיר שרבים מהם ירדו מדרך התורה על ידי משכיל אחד בעל בית מרקחת, והוא מחמת שהיה בעל כשרון השקיע בו הרוקח הרבה עבודה כדי לצרפו אליו. ובעזרת ה' יתברך בדיוק באותו זמן פגש בר' אברהם ב"ר נחמן והוא אשר הצליח להוציאו מדרך קלוקלת זו ונעשה לחסיד ועובד ה' גדול עכ"ל.

שיחת חברים היא דבר יקר מאד ובפרט בדור שלנו שהרבה אנשים נופלים כי אין להם התחזקות ושיחת חברים עם חבר טוב, וצריך לדעת ששיחת חברים טובה עושה הרבה פעמים מה שלא מצליחים לעשות הורים ומחנכים כי הרבה פעמים הלב נפתח דווקא לחבר טוב, ולכן אמר רביז"ל לרבי נתן שצריכים לדבר עם ה' כמו שמדברים עם חבר טוב כי אז נפתח הלב.

ועל זה אומר רבי נתן ז"ל "שבשביל זה צריכין לנסוע ולילך רגלי לצדיקים ותלמידיהם ולקיים עשה לך רב וקנה לך חבר הכל בשביל לקבל עצות אמתיות הנמשכים ממים עמקים מאד. שעל ידי זה דיקא יש תקוה טובה לאחריתו" כי החברים הטובים משפיעים מאד ולכן צריך לחפש תמיד חברים כאלו שיכולים לדבר אתם מעבודת ה'.

מקצה לקצה

כל אחד יודע כמה זה חשוב שכאשר יש לו איזו נפילה בא מישהו ומחזק אותו באיזה מילה טובה או מעודד אותו וזה יכול לשנות את האדם מקצה לקצה. כי בשיחת חברים אמתית מקבלים את נקודת החבר ואם אתה בנפילה אתה יכול לעלות על ידי שאתה מקבל את נקודת החבר שלך שהוא חזק ומחזק אותך על פי מה שהוא באותו הרגע שעל זה נאמר איש לרעהו יאמר חזק.

ועל זה כתב בליקו"מ תניינא תורה מ"ח וז"ל: כי כן דרך הבעל-דבר והסטרא-אחרא, כשרואה שהאדם סמוך סמוך ממש לשערי הקדשה, וכמעט שיכנס, אזי הוא מתפשט עליו בהתגברות גדול מאד מאד, רחמנא לצלן ושמענו מצדיק אמתי שאמר, שאלו היה אומר לו אחד, יהיה מי שיהיה, בעת שעסק בעבודת השם בתחלתו: אחי, חזק ואחוז עצמך- הייתי רץ ומזדרז מאד בעבודתו יתברך, כי גם עליו עבר כל הנ"ל, ולא היה שומע שום התחזקות משום אדם"

ולכן צריך להתחזק באהבת חברים ובשיחות התחזקות זה עם זה ועל זה כותב רבי נתן (הלכות ברכות הראיה ושאר ברכות פרטיות א') "וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה או חברותא או מיתותא. כי עקר החיות הוא על ידי אהבת החברים"

ועל כן מן הראוי שכל אחד ישתדל לקיים בכל יום את עצתו של רבינו הק' היא עצת שיחת חברים וכך נזכה להתחזק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים