ואפילו בהסתרה

www.wallpaperswide.com
www.wallpaperswide.com

החודש הזה לכם ראש חדשים

המצווה הראשונה לכלל ישראל היא מצוות קידוש הלבנה, כי ישראל תלויים בלבנה, שעתידים להתחדש כמותה, וכל הירידות והעליות שלנו הם בחינת הלבנה במיעוטה והשלמתה.

רבנו הקדוש מספר בסיפור "אבדת בת מלך", על בת המלך שנפלה אל "הלא טוב", שהוא כלל הירידות והעליות של כלל ישראל, שהם כנגד השכינה הקדושה ושל כל נשמה ונשמה בפרטיות. לכן המצווה הראשונה שנצטוו כלל ישראל היא קידוש הלבנה. ואמר הקב"ה למשה: "כזה ראה וקדש", אף על פי שכזה ראה – שאתה בירידה, "קדש" – ועל ידי זה תצליח לעלות.

ב"ליקוטי הלכות" מסביר רבי נתן, כי השמש היא השכל והיא כנגד האמת, והלבנה היא הלב והאמונה. וכנגד זה יש איש ואשה. האיש – הוא השכל והאמת, והאשה – נקראת לב ואמונה. וצריך לחבר תמיד את השכל והלב עם האמת והאמונה.

האיש, שמחוייב בתלמוד תורה, מברר את האמת ולכן הוא בחינת אמת, כי בירור האמת הוא בעיקר על ידו. והאישה, שהיא בחינת אמונה ולב, צריכה להאמין בדרכו של בעלה וללכת אחרי דרך האמת שהוא מטווה לה, וצריך להאיר לה את הדרך שהולך בה, כמו שכותב רבנו הקדוש (תורה פז, ח"ב): שהאיש צריך להאיר בבת-זוגו את הדרך אשר הוא הולך בה, בבחינת "הנותן בים דרך", שצריך להאיר בה את הדרך שהוא הולך בה ותהיה נוטה אחר רצונו על ידי שמאיר בה את האמת שלו, שבה הוא עובד את השם-יתברך, ושזאת דרכו בעבודת השם-יתברך לפי שורש נשמתו, אזי גם היא תלך בדרך הזו ותאמין לאמת שלו. וכשתראה שזו הדרך המשותפת שלהם – על ידי זה תתחבר האמת באמונה.

אמת לבד בלי אמונה זה דבר בלתי אפשרי מכיון שהדעת לא תופסת כל דבר, ובמקום שאין הדעת מגיעה צריך אמונה. לכן צריך לחזק את האמת תמיד על ידי האמונה, כי האמונה מחזקת את הדעת, להאמין באמת גם כשלא מבינים כל דבר, ובפרט כשהאדם לא מבין את כל מה שעובר עליו, ואפילו שיודע שדרכו היא אמיתית, אף על פי כן לא תמיד מבין את כל מה שעובר עליו. לכן צריך להמשיך להאמין תמיד בדרך שהוא הולך בה ולא לסטות מן הדרך, למרות שרואה שהנסיונות קשים, כי אז יכולים, חס ושלום, ליפול לו ספיקות באמת. וצריך לדעת שאת הנסיונות האלה שולח לו השם-יתברך כדי לנסותו – האם הוא עקשן ורוצה באמת בדרך האמת, וכן האם מאמין באמת שהקב"ה עמו ואצלו.

גם אברהם אבינו ע"ה, שהלך בדרך האמת, נתנסה ונצטרף בעשרה נסיונות, וכן עם ישראל במצרים ובמדבר, ככתוב: למען נסותך להיטיב באחריתך". לכן שולחים לאדם נסיונות לצרפו ולחזקו באמונה, כי אף על פי שהולך בדרך האמת צריך תמיד את מידת האמונה, להתחזק בדרכו. לכן, תפקיד בת-זוגו לחזקו באמונה ולחזקו בדרכו כאשר הוא נמצא בירידה ובנסיונות האמונה, כי כוח האמונה נמצא בה יותר מאשר בו.

מאידך, אמונה לבד בלי אמת גם היא בלתי אפשרית, כי האמונה צריכה להיות על פי האמת ועל פי רצון השם-יתברך באמת. ולא מספיק רק להאמין, אלא צריך לדעת כיצד לקיים את האמונה. וקיום האמונה הוא על ידי האמת שמבררת לו את הדרך כיצד להתנהג עם האמונה. וזהו תפקיד האיש – להאיר בבת-זוגו את הדרך בה הולכים ולהסירה מכל מכשול וטעות, כי על ידי האמת אדם ניצול מן הטעויות.

ועל האשה -שלה יש מידת האמונה – להאמין לאמת של בעלה כשהוא הולך בדך הישר והטוב.

נמצא, שמצוות קידוש הלבנה באה לחנך אותנו להחזיק במידת האמונה גם בזמן הירידות שהן מיעוט הלבנה

על כן אומר הקב"ה למשה "כזה ראה וקדש", גם כשהלבנה במיעוטה ואין רואים אותה, אף על פי כן את הנקודה הקטנה שיש בה, שבקושי רואים – "קדש" כי על ידי האמונה, שאדם מאמין בעצמו שיכול לעבוד את השם-יתברך ומתחזק בנקודה הטובה שיש בו ואפילו בנקודת יהדותו בלבד, בכוח אותה האמונה, יכול לזכות להגיע ולעלות חזרה ולהתחבר עם האמת, שהיא אור השכל, אור החמה. אזי נעשה אור הלבנה כאור החמה, אפילו כשנשארת בו נקודה קטנה בלבד צריך להתחזק באמונה, ועל ידי זה יוכל להתקרב אל השם-יתברך ויזכה לחבר את האמונה עם האמת בבחינת: יחוד קודשא-בריך-הוא ושכינתיה, בגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

בדוק גם

מכות-מצריים--נקמה

מכות מצריים

מכות מצרים מכות מצרים והמופתים שעשה משה באים למגר ולשבר את הדעות הכוזבות של המצרים. …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים