ושמחת

ושמחת – חינוך בשמחה

חג הסוכות הוא זמן שמחתנו, ובו אנו מודים לה' יתברך על האפשרות שניתנה לנו להיות בשמחה, כי הרי השמחה היא מצוה מפורשת בתורה הק' – "ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך", ובספר המצוות כתב "וחייב לשמח אשתו בבגדים נאים, ולחלק לבני ביתו מיני מתיקה".

מצווה זו כוללת את כל בני הבית, את כל המשפחה. מצוות החג, הסוכה וארבעה מינים וכו', מטרתם להרבות את השמחה, כמו שכותב ספר החינוך, וז"ל: "כבר כתבתי לך, בני, כמה פעמים במה שקדם, שהאדם נפעל כפי פעולותיו שיעשה תמיד, ורעיוניו וכל עשתונותיו נתפשות אחרי פועל ידיו, אם טוב ואם רע. ועל כן בי רצה המקום לזכות עמו ישראל אשר בחר הרבה להם מצוות, להיות נפשם מתפעלת בהן לטובה תמיד כל היום וכו', מצוות הלולב עם שלושת מיניו מזה השורש היא, לפי שימי החג הם ימי שמחה גדולה לישראל, כי הוא עת אסיפת התבואות ופירות האילן בבית, ואז ישמחו בני אדם שמחה רבה, ומפני כן נקרא חג האסיף, וציוה הא־ל לעמו לעשות לפניו חג באותו העת, לזכותם להיות עיקר השמחה לשמו. ובהיות השמחה מושכת החומר הרבה ומשכחת ממנו יראת אלקים בעת ההיא, ציוונו ה' לקחת בין ידינו דברים המזכירים אותנו כי כל שמחת לבנו לשמו ולכבודו. והיה מרצונו להיות המזכיר מין המשמח, כמו שהעת עת שמחה, כי צדק כל אמרי פיו, וידוע מצד הטבע כי ארבעה המינין כולם משמחי לב רואיהם", עכ"ל.

* * *

ילדים בטבעם המה שמחים, כאשר עדיין אין להם את החשבונות הרבים והדאגות הרבות שמפרים את השמחה. בימי החג עלינו להידבק בשמחה של הילדים, ולהוסיף עוד שמחה. עלינו להרחיב את הסיבות לשמחה המבוארים בתורה ולהוסיף עוד שמחה.

אין זמן טוב לכך כמו החג, בו נמצאים ההורים עם ילדיהם שעות נוספות על שאר ימים. כאשר האדם רק יפנה את ליבו לחשוב קצת, יראה את הטובה, הנחת והאושר הרב בכך שהתברך בילדים שמפארים את ביתו. במשך כל השנה אין זמן להרגיש את השמחה הגדולה הזו, כי עסוקים וטרודים, אולם בימי חג יש זמן להתבונן.

התבוננות זו צריכה להציף את האדם בשמחה, וכאשר האדם מוכן ומזומן לשמחה פנימית של עצמו, אז הוא יוכל גם להשתתף בשמחה של הילדים, כי לפעמים הלב אינו פונה לשמחת הילדים, כי ההורים לחוצים וכעוסים ועסוקים עם ענייניהם. אך עכשיו זה הזמן להתחבר לשמחת הילדים הפשוטה, ועל ידה לבוא לשמחת החג.

* * *

רבים מתכננים טיולים ונסיעות לחול המועד, וסבורים שכך ימשכו על עצמם את השמחה, אולם האמת היא שחבל להפסיד את ההזדמנות הנפלאה להרגיש בשמחת החג 'אפילו' בתוך הבית. לפעמים הילדים מרגישים שכל עונג ושמחה שיש בעולם נמצאים מחוץ לבית, ומה שיש בבית זה בעיקר לחץ…

אם אנו רוצים שהילדים יזכרו את הבית לטובה לכל חייהם, אין זמן טוב יותר מהחגים להתחבר בו אל ילדינו.

האפשרויות להפעיל את הילדים הן רבות, ונציג אחדות מהן.

* כל יום "שמחת בית השואבה" – לשים דיסק של ניגונים האהובים על הילדים ולרקוד יחד.

* הצגה – כל הילדים יחד, וגם ההורים יכולים להשתתף בהצגה הזו, ולנסות להחדיר בה גם מעט מסרים חיוביים וחינוכיים.

* שיעור יומי לכל בני הבית על נושא מרתק – למשל, על ארבעת המינים, להראותם לילדים, לתאר את דיני כשרותם, סוגיהם ומיניהם וכו'.

כל אחד יוסיף רעיונות משלו, והעיקר למצוא את הדרכים הטובות ביותר כך שירגישו גם בבית, ולעניינו: בסוכה, את תחושת הנינוחות העילאית השורה על השמחים באמת בשמחת החג, ושיתקיים בנו "ושמחת בחגך, אתה ובנך ובתך", וכך נזכה לשאוב משמחת החג ולהמשיך משמחה זו לכל השנה כולה, אמן ואמן. מועדים לשמחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים