פרשת בראשית

המבדיל בין אור לחושך

"ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך"

עיקר האדם הוא הדעת, ועיקר עניינה של הדעת הוא ההבדלה – לדעת להבדיל בין טוב לרע, בין אור לחושך וכו'.

הקב"ה ברא ארבעה עולמות הנקראים: אצילות, בריאה, יצירה ועשיה. אך אדם הראשון, על ידי חטאו פגם בארבעת העולמות וערבב בהם את הטוב עם הרע.

עולם האצילות נקרא כולו טוב, כמו פרי הנאכל כולו. אחריו עולם הבריאה שרובו טוב ומעוטו רע, כמו פרי שיש לו גרעינים שאינם נאכלים אבל רובו טוב. עולם היצירה הוא שוה בשוה, כמו פרי שחציו נאכל וחציו פסולת, ועולם העשיה רובו רע ומעוטו טוב, כמו פרי שרובו קליפה ומעוטו נאכל. לכן, צריכים להבדיל בין הטוב והרע שבכל עולם, וההבדלה נעשית על ידי הדעת, ודעת – מקבלים על ידי התורה הקדושה.

האדם הראשון, על ידי חטאו, גרם לירידת העולמות ולערבוב של הטוב ברע ולבלבול הדעת, אבל אף על פי כן יש לנו את יום השבת, שהוא נקרא עולם שכולו טוב, ועל ידו אנו זוכים לקבל "דעת טוב".

ולכן, במוצאי שבת כשחוזרים לימות החול, מבדילים בין הטוב והרע, כי על ידי השבת מקבלים דעת להבדיל בין הטוב והרע. לכן אומרים ארבע בחינות בהבדלה: "(א) המבדיל בין קודש לחול, (ב) בין אור לחושך, (ג) בין ישראל לעמים, (ד) בין יום השביעי לששת ימי המעשה" – כנגד ארבעת העולמות שנתקלקלו בחטא אדם הראשון, ועל ידי ההבדלה אנו ממשיכים דעת לכל ימות השבוע כדי שלא ייפגמו, וכן כדי שנוכל להבדיל בהם בין הטוב והרע.

לכן אומרים "המבדיל בין קודש לחול" שהוא שורש לכל ההבדלות והוא כנגד עולם האצילות שכולו קודש, ולעומתו העולמות התחתונים – בריאה יצירה ועשיה, הנקראים כלפיו חול, והוא יתברך מבדיל בין קודש לחול – בין עולם האצילות לעולמות התחתונים שהרע מעורב בהם.482306_346433908796723_354253803_n

לאחר מכן אנו אומרים עוד שלוש הבדלות שאותן צריך להבדיל כל ימות השבוע, והם שלוש בחינות הנקראות "עולם שנה ונפש", שהם כלל המציאות. לכן אומרים: א. המבדיל בין אור לחושך – כנגד בחינת "עולם". ב. בין ישראל לעמים – כנגד בחינת "נפש" (אדם). ג. בין יום השביעי לששת ימי המעשה – כנגד בחינת "שנה" (זמן).

על כן אומרים לנו חז"ל שאנו מקיימים מצות הבדלה כנגד האש שהדליק אדם הראשון במוצאי שבת, כי אז הגביר את האור על החושך ועל ידי זה הגביר את הטוב על הרע. נמצא, שעל ידי ההבדלה שאנו עושים אנו מבררים בחינות "עולם שנה ונפש", שהם כלליות הבריאה, ואז נמשכת הדעת אלינו כדי שנוכל במשך ימות השבוע לברר ולהגביר את הטוב על הרע.

והנה, ראשית ההבדלה הכתובה בתורה היא "ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך", ועל זה מסביר רבי נתן (ליקוטי הלכות, הלכות השכמת הבוקר) שכאשר מוצא האדם נקודות טובות בעצמו ובאחרים, הרי הוא גורם על ידי זה להגברת הטוב על הרע ולהבדיל בין אור לחושך, ולברוא את מעשה בראשית מחדש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים