פרשת נח

תיבת נח

מה הפירוש בפנימיות למילים "תיבת נח".  רבינו נחמן פותח את ספרו הקדוש לקוטי מוהר"ן בביאור המילה – חן שבהיפוך היא מילת – נ"ח,

וכותב שם שצריך לחבר את הח' – חכמה עם הנ' – אמונה שהחיבור שמש וירח חיבור אמת ואמונה, ונעשה ח"ן – נח, וביאור הדברים הוא שבזמן נח העולם היה צריך טהרה-טבילה במקווה כי העולם הגיע לשיא הקלקול כמו שכתוב (בראשית י'-"א ) "ותשחת הארץ לפני האלוקים", ולכן הקב"ה טבל את העולם כולו מחדש "במקוה" טהרה, ואדרבה מה שנראה כחורבן העולם הוא טהרה חדשה לעולם, אבל מי צדיק או קשור לצדיק נכנס לתיבת נח וניצול,

גם היום יש מבול לצערנו כפי שאמר רבינו הקדוש שלפני ביאת משיח יהיה בעולם מבול של כפירה ומי שרוצה להנצל צריך להכנס לתיבה, ועל זה אומר הבעל שם טוב הקדוש "בא אל התיבה" שאדם יכנס לתוך תיבות התפילה כי כל מילה ומילה של התפילה נקראת תיבה וכשאדם נכנס לתוך אותיות ותיבות התפילה אזי הוא זוכה לאמונה ותענוג עצום כי האור שיש בתוך אותיות התפילה מאיר לו ולנשמתו וכך הוא זוכה לדביקות בהשם, כי התפילה יש לה כח מיוחד להאיר בנשמתנו ולעלות ולחבר אותנו להשם יתברך, ועל זה נאמר בתורה "צוהר תעשה לתיבה" צוהר הוא מלשון זוהר (כי אות צ' נחלפת באות ז' באותיות הלשון זסשר"ץ) ,

והזוהר הזה מאיר באותיות התפילה ובתיבותיה ואז כשאדם נכנס לדביקות הזו הוא ניצול מן המבול של הכפירות כי התפילה היא האמונה,

ולכן כשאדם עומד להתפלל אזי באים לו מחשבות זרות ובלבולים להפריע לו בתפילתו כי הם המבול של כפירות, וכשאדם זוכה ונכנס לתיבה הם תיבות התפילה אז נפתח לו אור גדול של אמונה ודביקות בהשם שהוא תענוג מופלא כי על ידי זה אדם יכול לזכות להתפשטות הגשמיות ולהפוך ל"אין" שאין תענוג גדול מזה,

נמצא שעל ידי התפילה זוכים "לצוהר תעשה לתיבה" שהוא האור שמאיר לאדם בתפילתו, אמנם לצוהר יש שני פירושים שהם: שני סוגי אור – כמו שמפרש רש"י ש"צוהר" פירושו א. "חלון" ב. אבן טובה", כי יש מפרשים ש"צוהר" פירושו "חלון" ואז הוא אינו אור עצמי רק הוא אור הבא מבחוץ לבפנים כמו חלון שהאור עובר דרכו וזה נקרא אור, האמונה שאינו אור עצמי רק אור הבא מבחוץ כמו הלבנה שאין לה אור מעצמה, והאמת היא זו המאירה לאמונה, (האמת נקראת –איש והאמונה-אשה) , ויש מפרשים ש"צוהר" הוא "אבן טובה" ואז זו מדרגה גבוהה יותר כי אז האור הוא עצמי כמו יהלום שמאיר מעצמו, וזה אור התורה שמאיר מעצמו כמו השמש,

ומסביר ר' נתן (ליקוה"ל דינים ג') שהאמונה צריכה את מידת האמת שהיא התורה והחכמה כדי שהאמת תאיר באמונה והאמונה מקבלת את הוא של האמת (אות ח') ,

נצמא שהאמת שהיא חכמת התורה היא האבן הטובה ומאירה דרך החלון, היא האמונה שהם תיבות התפילה המאירות אל נפשותינו,

ואז מתחברים הח' והנ' ונהיה "תיבת נח",

תיבת – תיבות התפילה.

נח – ח' – חכמה נ' אמונה.

ומי שמחבר את כל זה – תורה ותפילה ניצול מן המבול של הכפירות,

כי כאשר הוא מתחבר לתיבות התורה והתפילה הוא נמצא בתיבת נח וניצול מן המבול של הכפירה בדורות אלו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים