ראשי / ראשי / ברסלב / ברסלב - מה זה? / למה דווקא אומן?

למה דווקא אומן?

רבי נחמן מסר את נפשו כל ימיו כדי לקרב את עם-ישראל לה' ולבקש תיקון רוחני הולם לכל העם.
סיבות טמירות ונעלמות הביאוהו להתיישב בעיר ברסלב, 8 שנים ישב בעיירה זו. אך לקראת סוף ימיו, כאשר חפץ רבינו להתרכז בעבודה הנשגבה של תיקון נשמות, בחר דווקא בעיר אומן. בן 38 שנה בלבד היה, כאשר נפטר בתקע"א (1810). 3 וחצי שנים קודם לכן, כאשר חלה במחלת השחפת, עם השיעול הראשון ידע ר' נחמן שהוא יפטר ממחלה זו, והחל לדבר על פטירתו ועל מקום קבורתו.

היכן רצה רבי נחמן להיקבר ?

אומן "עיר הגעגועים" כפי שהיא נקראת בפי חסידי ברסלב, נמצאת בליבה של מדינת אוקראינה, בין עיר הבירה קייב לעיר הנמל אודסה. רבינו ביטא, זמן רב לפני פטירתו, את רצונו להיפטר ולהיקבר  דווקא במקום זה. כאשר עזב רבינו את העיר זלאטיפולי בדרכו להשתכן בעיר ברסלב כשמונה שנים לפני פטירתו, עבר רבינו דרך בית הקברות של אומן. מלוויו שמעוהו אומר: "כמה נאה ויפה לשכב על בית החיים הזה"! ר' נתן מציין זאת "וכשמעי עמדתי מרעיד, כי עתה אנו רואים שזה כמה שנים מקודם עלתה זאת במחשבה, ונודע לו שמקום מנוחתו יהיה באומן".

מספר סיבות הביאו להחלטתו של רבינו לבחור במקום זה לקבורתו, אך למרות כל הסיבות הידועות לנו, עניינים טמירים ונשגבים, שלעולם לא נוכל להעמיק בהם ולחקור, עמדו מאחורי החלטתו והתלבטותו של רבינו בבחירת מקום קבורתו. בחירה זו היוותה החלטה עמוקה וגורלית ביותר עבור עתידו של כל העם היהודי, המקום בו אמור רבינו לעסוק בתיקון נשמות, הבטחתו לדורות לכל מי שיאמר את ה"תיקון הכללי" על ציונו, ושלמותו הנצחית של עם ישראל וקירוב הגאולה.

ר' נתן מציין: "כי שם המקום המוכן לו מששת ימי בראשית לעסוק שם בתיקון העולם לדורות…"

לכן כל סיבה שנציג לקורא, גם אלו שאותם הזכיר הרבי עצמו עומדים מאחוריה סיבות הרות גורל שאין לנו כל הבנה בהם, כפי שעולה מעדותו של תלמידו רבי נתן: "כי כל דבר ודבר שעשה, לעולם לא עשה דבר בשביל טעם אחד לבדו, רק בכל דבר שעשה היה בו כמה וכמה אלפים ורבבות טעמים עליונים עמוקים וגבוהים מאוד מאוד. במקום אחר כותב ר' נתן: "כי מאד עמקו מחשבותיו בכל מה שעשה בפרט בעניין נסיעתו לאומן להסתלק שם, עמוק עמוק מי ימצאנו."

מה חשיבותה וטיבה של עיר זו, שרבנו כה השתוקק להיקבר דווקא באומן ?

סיבה אחת נובעת מרצונו של רבינו שלחסידיו תהיה אפשרות להגיע לציונו. הרבי אף אמר שהוא שקל בדעתו לנסוע לארץ הקודש בכדי להיקבר שם, אך נמנע משתי סיבות:

1. הוא חשש שאין לו הכוח למסע כה קשה.
2. הוא רצה שלחסידיו תהיה האפשרות לבוא לקברו, דבר שאולי לא יתאפשר אם ייקבר בארץ ישראל.

רבי נתן מצטט מאחד החסידים ששמע את רבינו אומר: "אני רוצה לשאר ביניכם, ואתם תבואו על קברי וכו'." רבי נתן מוסיף: "וזה הדבור יקר בעיני מאוד, מה ששמעתי בשמו זה הלשון בפרוש שאמר: 'אני רוצה לשאר ביניכם' כי כל העולמות תלויים בזה מה שנשאר בינינו".

(יש לציין כי אמנם החלק החשוב והמרכזי בהתבססותה וגיבושה של תנועת ברסלב, הייתה התקבצותה השנתית של כלל החסידים בקברו של רבנו באומן, דבר שאולי לא היה מתאפשר, אם מקום קבורתו היה בארץ ישראל שבאותן שנים הייתה אוכלוסייתה מועטה. אנו גם רואים כי היום, למרות שרבנו קבור באומן, העלייה המסורתית הולכת וגדלה, ואיננה נגרעת למרות המרחק מארץ ישראל המרכז העיקרי של חסידי ברסלב היום).

סיבה נוספת, הקשורה לתפקידו של רבינו בתיקון נשמות, נעוצה בסיפור הקשור למקום עצמו בית החיים של אומן ומה שהתרחש שם:

מצוטט מלשונו של מוהרנ"ת:

"דיבר עימי מעניין מקום ישיבתו ואמר, שאומן טוב לפניו מאוד… ואמר, שגם לעניין הסתלקותו, כשימלאו ימיו ושנותיו לאורך ימים ושנים טוב גם כן פה. כי באומן היה קדושת השם גדול מאוד, כי נהרגו רבים מישראל לאלפים ולרבבות, אשר מכל זה נתקדש שמו כידוע, גם רבים מתו ממש על קידוש השם, כי העכו"ם (עובדי אלילים) רצו שימירו את דתם, והם מתו על קידוש השם. וגם הנפשות מישראל שנהרגו סתם, היא גם כן קדושת השם כידוע, וגם כמה מיתות משונות שהיה אז, וכמה גמולי חלב ויונקי שדיים שנהרגו לאלפים ולרבבות, אשר כל זה היא קדושת השם".

על אותה אדמת קודש ממש, בה נטמנו עשרות אלפי הקדושים, שם התחולל קידוש ה' גדול ונשגב מאין כמוהו, נגנז גם ארון הקודש של רבנו לאחר הסתלקותו. מקום קבורתו נכרה בין שתי הגבעות שהתנשאו מעל קברות הקדושים. (ראה מעשה קדושי אומן-ע"י ר' דוד חזן)

ובכיוון ההפוך:
רבינו השמיע לחסידיו הצהרה מצמררת על אומן, נצטט את הדברים כלשונם: "ענה ואמר הנה אנחנו עתה אצל הקצה והסוף של ישראל במקום שגבול ישראל כלה, כי לכל דבר יש קץ וסוף (פרוש, ואם כן גם לנו ישראל עם קדוש יש איזה סוף גם כן, היינו שיש מקום ששם מסים קדושת ישראל, שמשם ולהלאה אין מתפשט קדושת ישראל, ובזה המקום היו רחוקים מאוד מהשם יתברך ועל כן אמר שאנו עתה במקום ששם מסיים קדושת ישראל), לכל דבר יש סוף וכאן הסוף של קדושת ישראל… ועל כן צריכין שמירה גדולה שלא נכשל ח"ו, … מצד הדעת בודאי אנו תקיפים… רק בענייני חיצוניות היינו בענייני מאכלים על זה אנו צריכין שמירה… וצריכין לבקש מהשי"ת שישמור אותנו מזה.

בהתייחסו לצדיקים הנקברים בחוץ לארץ, כותב ר' נתן בספרו ליקוטי הלכות:

"בפרט מיתת הצדיקים שבחוץ לארץ שהכל הוא בבחינת התפילה בבחינת דין … שמוסרים גופם שיקבר בחוץ לארץ ששם יניקת הסטרא אחרא (כוחות הרוע) ונדמה להסטרא אחרא שהיא בולעת את הגוף הקדוש הזה, אבל זה הגוף הקדוש הוא בעל כוח גדול ועומד להסטרא אחרא בצווארה עד שמוכרחת ע"י זה להקיא.. מקרבה ומבטנה. עד שיגמור (הצדיק) מה שרוצה, ועל כן שם על קברו יכול כל אחד להתתקן אפילו הגרוע שבגרועים".

רעיון זה מזכיר את דברי חז"ל על משה רבינו שנקבר מול בית פעור, דבר הנראה כמוזר ביותר, מדוע שמשה רבינו ייאלץ להיקבר מול בית עבודה זרה ? התשובה היא כי משה רבינו מוסר את נפשו גם לאחר פטירתו לתקן נשמות ירודות ולהשיבם בתשובה.

רבינו בהיטמנו באומן – "מקום ששם קדושת ישראל מפסיק, וצריכים שם שמירה גדולה" – מוסר את נפשו להעלות את הנשמות הירודות ביותר, ולהעניק להם תיקון רוחני נצחי, בדומה למשה רבינו.

בדוק גם

ובסופיא-לא

…ובסופיא לא?!

"להיות באומן ולא להיות בסוֹפיא?" "אמר פעם: להיות באומן ולא להיות בסופיא? "אין אומן זיין …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים