לפני גיל 7

ידועה הבטחתו של רבינו, אותה הבטיח בפני שני עדים, למי שיבוא על קברו. רבינו הוסיף והבטיח, שכל ילד שיהיה אצלו לפני גיל שבע, יהיה שמור מן החטא עד יום חתונתו.

כותב ר' אברהם בן רבי נחמן חזן בספרו כוכבי אור: "מה שאמר אדמו"ר זצ"ל, שכל תינוק שיהיה אצלו קודם שבע שנים יהיה שמור מן החטא עד יום חתונתו, כמדומה לי שלא אמר זאת רק לעניין מקרה לילה, וכן מובן מהזמן שתפס לזה… וגם נראה לעניות דעתי, שהייתה כוונתו גם אחר הסתלקותו לכל תינוק שיבוא אצלו קודם שבע שנים ויקיים כמאמרו הקדוש, בנתינת הצדקה ואמירת העשרה קפיטל תהלים". (רבי אברהם חזן מוסיף: וידעתי מאחד שבחן זאת וכן היה.)

גם עם הילד יש לנהוג ככל הנהוג בנוגע להוראתו של רבינו:

1. ליד ציון רבינו, יש להביא לילד כמה פרוטות לצדקה, הילד אומר: הריני מנדב פרוטה לצדקה, לטובת נשמת רבי נחמן בן שמחה ובן פיגא. הילד נותן את הפרוטה לצדקה.

2. לאחר מכן, יש לקרוא את עשרת המזמורים מספר תהילים: טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ. עשרה מזמורים אלו נקראים "תיקון הכללי".

עם נתינת הצדקה ואמירת העשרה פרקי תהלים "התיקון הכללי" הילד זכה להבטחתו של רבינו שיהיה שמור מן החטא, ובכך הוא סיים למעשה את החלק העיקרי במקום המיועד לגילו.

לאחר מכן להסביר לילד כי הוא נמצא במקום קדוש, אצל צדיק גדול שהבטיח שיפעל לכל מי שיבוא לקברו להתפלל. הילד יכול להתפלל ולבקש על כל מה שירצה, כדאי לעודד אותו להתפלל שירצה להיות יהודי ישר והגון, ולהסביר לו שכבר מעכשיו הזמן לזה. רבינו גם התייחס באמרותיו לכיוון ילדים צעירים ביותר, המוכיחים לנו עד כמה חשוב להתרגל מצעירותינו, לחשוב על תכלית החיים, ולהשתדל לנהוג בדרכיו הנצחיים, להתפלל על כל דבר ודבר. יש להסביר לילד כי תפילתו יכולה להיעשות בשפה שלו, עיקר התפילה היא לכוון פירוש המילות כפשוטן, ולבקש מהקב"ה על כל דבר, ועל ידי עצם התפילה מתקרבים אל השי"ת.

יסופר, כי בערב ראש השנה האחרון של חייו רבינו היה חולה מאוד וביקש את נכדו הקטן, ישראל, להתפלל למענו.

"אלוקים! אלוקים!" קרא ישראל בקול, "עשה שסבי שיתרפא!"

האנשים שעמדו סביבם החלו מחייכים למשמע דבריו הפשוטים של הילד.

נענה רבינו ואמר: "אכן, כך צריך להתפלל.

וכי איך לדעתכם צריכים להתפלל ? רק בפשטות !

לבקש מהקב"ה במילים הכי פשוטות כל מה שצריכים" (חיי מוהר"ן תלט).

וקרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת!

תגובה אחת

  1. אין על התיקון הכללי !!! אשריכים ברסלבים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים