ראשי / Tag Archives: הרב שמואל שטרן

Tag Archives: הרב שמואל שטרן

הכל זה תפילה

הכל-זה-תפילה

גאולת עם ישראל ממצרים היתה על ידי שצעקו אל ה', מקוצר רוח ומעבודה קשה. גם על כל אחד מאיתנו עובר מה שעובר, אבל אם נתחזק בתפילה נוכל להמתיק את כל הדינים והמעברים שעוברים על כל אחד בפרטיות, ועל כל ישראל בכלליות. לכן עלינו להתחזק בעצת התפילה, ובעיקר בעצת העצות – …

קרא עוד

ואפילו בהסתרה

www.wallpaperswide.com

החודש הזה לכם ראש חדשים” המצווה הראשונה לכלל ישראל היא מצוות קידוש הלבנה, כי ישראל תלויים בלבנה, שעתידים להתחדש כמותה, וכל הירידות והעליות שלנו הם בחינת הלבנה במיעוטה והשלמתה. רבנו הקדוש מספר בסיפור "אבדת בת מלך", על בת המלך שנפלה אל "הלא טוב", שהוא כלל הירידות והעליות של כלל ישראל, …

קרא עוד

חוכמות ותמימות

חוכמות-מול-תמימות

ידוע הוא שארץ מצרים היתה מלאה בכפירות ובחכמות חיצוניות. רבינו הקדוש מלמדנו בתורה א' כיצד להינצל מכאלו כפירות וחכמות חיצוניות, וזאת על ידי שנסתכל ונתבונן בהגיון ובשכל שיש בכל דבר, מתוך רצון כנה ואמיתי לתור אחר האמת, לא סתם כדי להיות חכם ולהוסיף ידיעות, אשר זוהי "חכמת הגויים" ודרכם, הנקראת …

קרא עוד

מכות מצריים

מכות-מצריים--נקמה

מכות מצרים מכות מצרים והמופתים שעשה משה באים למגר ולשבר את הדעות הכוזבות של המצרים. אין כאן רק עניין של נקמה על השיעבוד ששיעבדו את ישראל, אלא יש כאן מופת חותך שהקב"ה הוא בורא העולם, כפי שאמרו במכת כינים "אצבע אלוקים היא". גלות מצרים היא גלות הדעת והדיבור. כשאדם נמצא …

קרא עוד

שיחת חברים

שיחת-חברים--פרשת-ויחי-ע''ו

בפרשתינו אנו רואים שלכל אחד מן השבטים היה דבר ייחודי, שלכן בירך יעקב אבינו כל אחד מילדיו לפי עניינו ומה שהוא צריך. לכל יהודי יש את היחודיות שלו ועל כן עם ישראל בנוי משנים עשר שבטים ומשישים רבוא שרשי נשמות כמובא בכתבים כי לכל יהודי יש את הנקודה שלו שאין …

קרא עוד

פרשת ויחי

השער השייך לכל אדם לכל שבט ושבט יש את היחודיות שלו. רבינו הקדוש כותב, כי התפילות עולות ב – י"ב שערים וצריך לדעת לכוין תפילתו שיעלה בשער המיוחד לשבטו, ולזה צריך סיעתא-דשמיא מיוחדת שהתפילה תעלה בשער השייך לו לפי שורש נשמתו, וכשמתפלל בשער השייך לו לשורש נשמתו, על ידי זה …

קרא עוד

פרשת ויגש

פי שניים זאת עבודה יוסף זוכה ל"פי שניים" יתר על אחיו למנשה ואפרים, כמו שכתוב (בראשית מח): "ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך". רבינו הקדוש מסביר בתורה ב', ש"פי שניים" זו עבודת התפילה שהיא שני דברים: "שבחו של מקום", ו"שאלת צרכיו", כפי שמצאנו בתפילת שמונה-עשרה שהאדם בתחילת ובסוף התפילה …

קרא עוד

פרשת מקץ

החלום והדמיון "ויספר פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם לפרעה…וידבר שר המשקים ושם אתנו נער עברי… ונספר לו ויפתור לנו את חלומותינו…ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלהים יענה את שלום פרעה". החלום שייך לכוח הדמיון. הדמיון יכול להיות מצד הקדושה …

קרא עוד

פרשת ויצא

birds_2-wallpaper-3840x2160

בקיאות בסולם החיים עבודת האיש הישראלי היא להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ולהיות בקי ברצוא ושוב בעליות הסולם ובמורדותיו. והבקיאות היא, שבין בעליה ובין בירידה ישמור על צלם אלוקים בבחינת "מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו", להיות "מלאך" בכל מצב: בין בעליה – שלא ירגיש גאווה ולא יעלה למעלה …

קרא עוד